Giáo trình đang bán, tổng hợp các đề thi trước đây

Giáo trình đang bán

Vui lòng hỏi trực tiếp nhà xuất bản về cách thức mua và nội dung của giáo trình đang được bày bán, v.v…

Đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc – Japan Basic (Giáo trình chính thức của ZENKEI)

Đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc – Japan Basic (Giáo trình chính thức của ZENKEI)
Tác giả:Ủy ban sáng tạo “Đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc - Japan Basic”
Giám sátHiệp hội đào tạo kế toán toàn Nhật Bản - tổ chức pháp nhân công ích
ISBN978-4782535295
Giá niêm yết¥1,320
Nơi phát hànhEdupress
Nơi bánSangakusha

Giáo trình bày bán và Đề thi đều có phiên âm cách đọc chữ Hán (rắc Ruby).

Xem website của nhà xuất bản≫

Tổng hợp các đề thi trước đây

Tổng hợp các đề thi trước của Japan Basi (dự kiến) sẽ bắt đầu được bán từ năm tài khóa 2021.