Nội dung cần thực hiện

Nội dung kỳ thi

Hiểu về các kiến thức xã hội cần phải có để làm việc tại xã hội Nhật Bản; trau dồi khả năng giao tiếp như lời nói, thái độ đem lại ấn tượng tốt khi tiếp xúc với mọi người; học hỏi các tác phong làm việc cần thiết khi thực hiện công việc.

Ngày thi

Lần thứ 47 tổ chức vào thứ 7, ngày 10 tháng 12 năm 2022
Lần thứ 49 tổ chức vào thứ 7, ngày 11 tháng 3 năm 2023

※Lần thứ 37 tổ chức vào thứ 7, ngày 13 tháng 3 năm 2021
(Về việc ghi là lần thứ 33, là số lần tổ chức theo tính toán thông thường của Đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc.)

Tư cách tham dự kỳ thì

Ai cũng có thể tham dự kỳ thi bất kể giới tính nam nữ, tuổi tác, trình độ học vấn, quốc tịch, v.v..

Lệ phí dự thi

2,000 Yên
※ Vui lòng chú ý rằng không thể thay đổi, hủy bỏ, hoàn tiền đối với cấp độ dự thi, địa điểm thi sau khi đã đăng ký

Thời gian đăng ký

Lần thứ 47: từ ngày 17 tháng 10 ~ ngày 14 tháng 11 năm 2022
Lần thứ 49: từ ngày 16 tháng 1 ~ ngày 13 tháng 02 năm 2023

Địa điểm thi

Không có giới hạn. Ví dụ như địa điểm thi tại trường chuyên môn của các địa phương trên toàn quốc do Hiệp hội đào tạo kế toán toàn Nhật Bản chỉ định.

Thời gian thi
Giờ Nhật Bản

13h00 (60 phút)
※ Vui lòng chú ý rằng có trường hợp thời gian bắt đầu thi khác nhau tùy thuộc vào từng địa điểm thi.

Cách thức đăng ký dự thi

 • Hãy vào website đăng ký dự thi của Trang chủ của Hiệp hội(http://app.zenkei.or.jp/ ※ Website bên ngoài)và đăng ký địa chỉ e-mail. ID và Mật khẩu sẽ được cấp để login vào My page.
 • Hãy tiến hành đăng ký Kỳ thi đánh giá từ danh sách tổ chức kỳ thi của My page. Cũng có thể dự thi 2 cấp độ.
 • Sau khi đăng ký, vui lòng thanh toán lệ phí dự thi bằng một trong các phương thức gồm: thanh toán ở cửa hàng tiện lợi, Pay easy, Internet banking, thẻ tín dụng, thanh toán qua dịch vụ của điện thoại thông minh Carrier payment, thanh toán qua thẻ Prepaid. Hãy in Thẻ dự thi từ My page và mang theo vào ngày thi. Có thẻ in thẻ dự thi trước ngày dự thi 2 tuần.

Cách thức làm bài thi

Thi theo hình thức chọn một trong số nhiều phương án lựa chọn sử dụng đề thi có sẵn. (chọn Katakana, 〇・✕)

Điều kiện thi đỗ

Điểm tuyệt đối quy định là 100, nếu đạt từ 70 điểm trở lên thì được coi là thi đỗ.

Thông báo kết quả thi đỗ

 • Vui lòng kiểm tra kết quả thi bằng cách xem My page sau 1 tuần kể từ ngày thi.
 • Người thi đỗ sẽ được cấp một “Chứng nhận thi đỗ” (bản A4).
 • Phương pháp trao nhận “Chứng nhận thi đỗ”
  Trường hợp là học sinh, sinh viên đang học tập tại địa điểm dự thi thì sẽ được cấp từ trường mình đang theo học.
 • Trường hợp là cá nhân, người dự thi thông thường
  Sẽ gửi trực tiếp về địa chỉ đã đăng ký trên hệ thống vào ngày thông báo kết quả thi đỗ.
  Ngày dự kiến đến là trong vòng 30 ngày sau khi thông báo kết quả thi đỗ.
  ※ Trường hợp bị trả lại vì lý do như chưa rõ nơi ở chuyển đi thì Hiệp hội đào tạo kế toán toàn Nhật Bản sẽ lưu trữ 1 năm.
  ※ Trường hợp cần thiết để tìm kiếm việc làm hay cần khi chứng nhận tín chỉ thì chúng tôi sẽ cấp “Chứng chỉ thi đỗ” (mất phí 500 Yên đã bao gồm thuế) theo đơn xin cấp chứng chỉ. Người có nguyện vọng cấp chứng chỉ vui lòng điền thông tin vào mẫu đơn xin cấp và gửi về Hiệp hội đào tạo kế toán toàn Nhật Bản.

Japan Basic 社会人常識マナー研修

Đăng ký tại đây

Mở trang đăng ký của trang chủ Hiệp hội kế toán toàn Nhật Bản

Đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc