Chúng tôi đã cho ra mắt trang chủ phiên bản tiếng Việt về「Kỳ thi Đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc – Japan Basic」.

Ra mắt trang chủ phiên bản tiếng Việt

Ở phiên bản máy tính, hãy nhấp chuột vào lá cờ Việt Nam.

Ở phiên bản Smartphone, từ thanh menu bên trái phía trên hãy chọn lá cờ Việt Nam Vietnamese Website.

Chúng tôi hy vọng những người Việt Nam mới bắt đầu học tiếng Nhật nhất định cũng phải biết đến Kỳ thi này và sử dụng hiệu quả trang Web.