Có thể tải đề thi 「lần thứ 33」 ở đây.

Có thể tải đề thi về.

Thi thử Kỳ thi đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc – Japan Basic

  Đề thi sử dụng để thi thử (pdf)

 

Giáo trình đang bán

Vui lòng hỏi trực tiếp nhà xuất bản về cách thức mua và nội dung của giáo trình đang được bày bán, v.v…

Đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc – Japan Basic (Giáo trình chính thức của ZENKEI)

社会人常識マナー検定 Japan Basic (ZENKEI公式テキスト)
Tác giả:Ủy ban sáng tạo “Đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc - Japan Basic”
Giám sátHiệp hội đào tạo kế toán toàn Nhật Bản - tổ chức pháp nhân công ích
ISBN978-4782535295
Giá niêm yết¥1,320
Nơi phát hànhEdupress
Nơi bánSangakusha

Giáo trình bày bán và Đề thi đều có phiên âm cách đọc chữ Hán (rắc Ruby).

Xem trang nơi phát hành≫

Xem trang nơi bán≫


Japan Basic 社会人常識マナー研修

Đăng ký tại đây

Mở trang đăng ký của trang chủ Hiệp hội kế toán toàn Nhật Bản

Đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc