Số liệu thực tế về tình hình dự thi

Năm 2020

 Lần thứ 33 tổ chức vào ngày 18 tháng 7 năm 2020Lần thứ 35 tổ chức vào ngày 12 tháng 12 năm 2020Tổng
Số người đăng ký dự thi (người)1271,1021,229
Số người dự thi thực tế (người)1229901,112
Số người thi đỗ (người)86745831
Tỷ lệ thi đỗ (%)70.4975.2574.73

Japan Basic 社会人常識マナー研修

Đăng ký tại đây

Mở trang đăng ký của trang chủ Hiệp hội kế toán toàn Nhật Bản

Đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc