Về liên hệ

 • Đăng ký dự thi tại đây ≫Trang đăng ký  ※ Mở website bên ngoài
 • Hãy gửi tin cho chúng tôi sau khi đã điền vào các mục cần thiết của Mail Form.
 • Có trường hợp mất thời gian để trả lời tùy thuộc vào nội dung hỏi. Vì vậy, rất mong nhận được sự thông cảm!

  Vui lòng kiểm tra lại chính sách về quyền riêng tư của website này và đánh dấu tích vào ô đồng ý sau đó gửi tin. Đây là mục bắt buộc.
  Kiểm tra “Chính sách về quyền riêng tư”


  Japan Basic 社会人常識マナー研修

  Đăng ký tại đây

  Mở trang đăng ký của trang chủ Hiệp hội kế toán toàn Nhật Bản

  Đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc